8-24-2014 Men's Day Program

Speaker: Rev. Kenneth W. Jackson - Houma, LA/Valentine, LA
DSC04017 DSC04021  Rev. Dr. Kenneth Wayne Jackson DSC03943  Deacon Roy Collins - Chairperson DSC04009  Bro. Morris Wallace - Honoree - Former Deacon & Daughter Cynthia
DSC03996  Deaconess Mary Ann Terrance accepts Homor for the late, Bro. James Terrance DSC 0506  Bro. Mike Jones - M.C. DSC 0507  Rev Allen & Min. Moore DSC 0508  Where Is Adam!!??
DSC 0509  Sis. Cheryl Allen & Sis Angela Moore DSC 0510  Adam Finds Eve DSC03918  Male Chorus DSC03919
DSC03921 DSC03922 DSC03927 DSC03929
DSC03930 DSC03931 DSC03933 DSC03939
DSC03941 DSC03942 DSC03946 DSC03947
DSC03951 DSC03952 DSC03954 DSC03955
DSC03956 DSC03959 DSC03961 DSC03963
DSC03964 DSC03965 DSC03966 DSC03969
DSC03970 DSC03972 DSC03974 DSC03976
DSC03977 DSC03978 DSC03979 DSC03980
DSC03981 DSC03982 DSC03983 DSC03984
DSC03985 DSC03986 DSC03987 DSC03988
DSC03989 DSC03990 DSC03991 DSC03992
DSC04001 DSC04002 DSC04003 DSC04004
DSC04005 DSC04006 DSC04007 DSC04008
DSC04010 DSC04011 DSC04012 DSC04013
DSC04015 DSC04016 DSC 0543 DSC 0544
DSC 0545 DSC 0546 DSC 0494 DSC 0496
DSC 0500 DSC 0501 DSC 0502 DSC 0503
DSC 0505 DSC 0511 DSC 0512 DSC 0513
DSC 0514 DSC 0515 DSC 0516 DSC 0517
DSC 0518 DSC 0519 DSC 0520 DSC 0521
DSC 0522 DSC 0523 DSC 0524 DSC 0525
DSC 0526 DSC 0527 DSC 0528 DSC 0529
DSC 0530 DSC 0531 DSC04014 DSC 0532
DSC 0533 DSC 0534 DSC 0535 DSC 0536
DSC 0538 DSC 0539 DSC 0540 DSC 0541
DSC 0542